ים 02 יוני 2020

15 מעלות צלזיוס / 27 מעלות צלזיוס רוח: 8 קמ"ש לחות: 55%

בבוקר

אחר הצהריים

ערב

mer. 03 יוני 2020

11 מעלות צלזיוס / 23 מעלות צלזיוס רוח: 9 קמ"ש לחות: 60%

בבוקר

אחר הצהריים

ערב

טארס 04 יוני 2020

9 מעלות צלזיוס / 16 מעלות צלזיוס רוח: 15 קמ"ש לחות: 72%

בבוקר

אחר הצהריים

ערב

החוצה. 05 יוני 2020

11 מעלות צלזיוס / 16 מעלות צלזיוס רוח: 14 קמ"ש לחות: 70%

בבוקר

אחר הצהריים

ערב

שבת 06 יוני 2020

8 מעלות צלזיוס / 17 מעלות צלזיוס רוח: 15 קמ"ש לחות: 66%

בבוקר

אחר הצהריים

ערב

מקורות תחזית