שבת 24 יול. 2021

16 מעלות צלזיוס / 24 מעלות צלזיוס רוח: 12 קמ"ש לחות: 71%

בבוקר

אחרי הצהריים

ערב

לעמעם. 25 יול. 2021

15 מעלות צלזיוס / 22 מעלות צלזיוס רוח: 11 קמ"ש לחות: 89%

בבוקר

אחרי הצהריים

ערב

יום שני 26 יול. 2021

15 מעלות צלזיוס / 24 מעלות צלזיוס רוח: 9 קמ"ש לחות: 82%

בבוקר

אחרי הצהריים

ערב

ים 27 יול. 2021

15 מעלות צלזיוס / 22 מעלות צלזיוס רוח: 8 קמ"ש לחות: 81%

בבוקר

אחרי הצהריים

ערב

mer. 28 יול. 2021

16 מעלות צלזיוס / 23 מעלות צלזיוס רוח: 9 קמ"ש לחות: 74%

בבוקר

אחרי הצהריים

ערב

מקורות תחזית