יום שני 18 ינואר 2021

2 מעלות צלזיוס / 6 מעלות צלזיוס רוח: 10 קמ"ש לחות: 88%

בבוקר

אחרי הצהריים

ערב

ים 19 ינואר 2021

5 מעלות צלזיוס / 8 מעלות צלזיוס רוח: 20 קמ"ש לחות: 85%

בבוקר

אחרי הצהריים

ערב

mer. 20 ינואר 2021

5 מעלות צלזיוס / 10 מעלות צלזיוס רוח: 24 קמ"ש לחות: 76%

בבוקר

אחרי הצהריים

ערב

טארס 21 ינואר 2021

5 מעלות צלזיוס / 8 מעלות צלזיוס רוח: 26 קמ"ש לחות: 82%

בבוקר

אחרי הצהריים

ערב

החוצה. 22 ינואר 2021

3 מעלות צלזיוס / 6 מעלות צלזיוס רוח: 12 קמ"ש לחות: 86%

בבוקר

אחרי הצהריים

ערב

מקורות תחזית