Een artikel van Chloé, toegevoegd op 11 oktober 2021 2 min. lezing

Onlangs hebben het Hyatt Place en het Hyatt House, gevestigd op hetzelfde adres, een milieuvriendelijk bouwcertificaat behaald. Dit laat zien dat onze hotels, net als ons territorium, passen in een steeds meer aanwezige milieubenadering in Grand Roissy.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een certificering voor gebouwen. Deze laatste wordt toegekend op basis van de milieuprestaties die volgens een beoordelingsschema zijn ingedeeld van "Redelijk" tot "Uitzonderlijk". Zo kregen het Hyatt Place en het Hyatt House de classificatie "Zeer goed". Dit betreft het gebouw maar ook het dagelijks beheer.

Verschillende elementen zoals gezondheid, welzijn, energie, water of materialen, afval of zelfs vervuiling worden immers geanalyseerd. Zo zorgt de BREEAM-commissie voor de juiste toepassing van BREEAM-procedures inzake energie- en afvalbeheer. Bovendien houdt de classificatie rekening met het respect voor het gebouw of het minimaliseren van elke vorm van vervuiling.

Deze certificering maakt het in het bijzonder mogelijk om:

  • Sluit je aan bij een duurzame ontwikkelingsaanpak;
  • Verlaag de bedrijfskosten
  • Klanten aantrekken en behouden
  • Het welzijn van werknemers of gebruikers van het gebouw verbeteren

Vind alle informatie over het Hyatt Place Paris CDG hier evenals op de Hyatt House.