Een artikel van Chloé, toegevoegd op 10 januari 2023 2 min. lezing

In het kader van haar beleid inzake duurzame ontwikkeling Aeroville heeft al jaren een proactieve aanpak om zijn energieverbruik te verminderen.

Gezien de huidige ongekende situatie en om ieders inspanningen te ondersteunen, zet het winkelcentrum meer dan ooit in op een energiezuinige aanpak.

Eén doel: het energieverbruik met 20% verminderen ten opzichte van 2019. Tegen 2024 bijvoorbeeld Aeroville krijgt 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen voor het verbruik van de gemeenschappelijke ruimtes en schakelt over op 100% LED voor de verlichting.

Concrete dagelijkse maatregelen om het risico op energietekorten te verminderen zijn:

1. Stookgrens bij 17°C

2. 30% minder verlichting

3. Het uitschakelen van de verlichting buiten openingstijden

4. Sluiten van de deuren aan de buitenzijde bij airconditioning of verwarming

5. Beperk in de zomer de airconditioning tot 26°C

Daarnaast worden initiatieven in die richting genomen met de ondertekening van het EcoWatt-engagementcharter met RTE (Elektriciteitstransmissienetwerk) en specifieke maatregelen tijdens de EcoWatt Rouge-dag om stroomonderbrekingen te vermijden, zoals het stoppen van de verwarming van 8u tot 13u en van 18 uur tot 20 uur in de gemeenschappelijke ruimtes.