Thierry

Artykuł Thierry, dodane w dniu 23 lipca 2020 r 1 min. czytanie

Grupa Comexposium, firma organizująca Międzynarodowe Targi Żywności, zapowiada przesunięcie terminu SIAL Paris 2020, pierwotnie zaplanowanego na jesień, od 15 do 19 października 2022 r.

Cały zespół SIAL Paris jest bardzo mocno zaangażowany we wspieranie firm i oferowanie im tej długo oczekiwanej trampoliny eksportowej do naprawy. Aby umożliwić zorganizowanie takiego międzynarodowego wydarzenia w okresie pandemii, SIAL zintensyfikował inicjatywy mające na celu zapewnienie zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego bezpieczeństwa oraz jakości wymiany biznesowej i inspiracji:

  • Ustanowienie surowej karty zdrowia
  • Wzmocnienie indywidualnych i zbiorowych środków transportu
  • Hybrydyzacja wydarzenia z cyfrowym SIAL umożliwiającym wszystkim uczestnictwo w wydarzeniu
  • Mnożenie globalnych badań (XTC, Kantar, Gira, Make.Org ...) w celu dzielenia się z naszymi społecznościami i wspierania przejścia na żywność

Jednak ostatnie zmiany w sytuacji na świecie i związane z nimi niepewności znacząco zmieniły wyniki konsultacji społecznych z ostatnich dni, co jest wyrazem bardzo szerokiego pragnienia odroczenia wydarzenia.