Projekt i hosting strony

IRIS Interactive, „twórca odcisków palców”
3 Avenue d'Aiguilhe - 43000 Le Puy en Velay
Tel. : 04 71 04 93 01

www.iris-interactive.fr

Informacje o wydawcy

Biuro Turystyczne Grand Roissy
6 Aleja sadu
95700 Roissy-en-France
Tel. : 01 34 29 43 14

Kontakt

Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług

Zastosowanie miejscu www.grand-roissy-tourisme.com oznacza pełną akceptację warunków opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być zmienione w każdej chwili, użytkownicy serwisu www.grand-roissy-tourisme.com proszone są o ich regularne konsultacje.
Ta strona jest zazwyczaj dostępna dla użytkowników przez cały czas. Przerwa z powodu konserwacji technicznej może jednak zostać podjęta przez www.grand-roissy-tourisme.com który będzie starał się komunikować użytkownikom przed datami i godzinami interwencji.
Strona www.grand-roissy-tourisme.com jest regularnie aktualizowany przez webmastera. W ten sam sposób, informacje prawne mogą być modyfikowane w dowolnym momencie: odnoszą się one jednak do użytkownika, który jest proszony o odwoływanie się do nich tak często, jak to możliwe, aby je odnotować.

Zakres treści

Pomimo staranności w gromadzeniu informacji, a także tworzeniu witryny przy użyciu najnowszych technik, błędy, pominięcia, niedokładności, cięcia lub uzupełnienia poza naszą kontrolą mogą pozostać lub zostać umieszczone na tej stronie www.grand-roissy-tourisme.com z tego powodu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, wyraźnej ani dorozumianej, za całą zawartość witryny; użytkownik strony i zawarte w niej informacje potwierdzają, że korzysta z niej na własne ryzyko i że www.grand-roissy-tourisme.com nie może zatem zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, jakiegokolwiek rodzaju wynikające z całości lub części wykorzystania informacji na stronie.
Podobnie, IRIS Interactive nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z powodu charakteru lub zawartości stron, do których odnoszą się następujące strony, w szczególności tych, do których dostęp jest dozwolony poprzez użycie linków hipertekstowych pojawiających się na stronach tej strony. Zgodnie z ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Copyright - Copyright © - Linki

Powielanie na papierze

Z wyjątkiem ikonografii, powielanie stron z tej strony na papierze jest dozwolone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  • darmowa dystrybucja,
  • poszanowanie integralności powielanych dokumentów (bez jakichkolwiek modyfikacji lub zmian)
  • wyraźny cytat ze strony www.grand-roissy-tourisme.com jako źródło i wspomnieć, że prawa do powielania są zastrzeżone i ściśle ograniczone.

Powielanie na nośnikach elektronicznych

Powielanie całości lub części tej strony na nośniku elektronicznym jest dozwolone pod warunkiem, że źródło zostanie wyraźnie i czytelnie dodane (www.grand-roissy-tourisme.com) i słowa „Prawa zastrzeżone”.
Wykorzystane informacje powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, stowarzyszeniowych lub zawodowych; jakiekolwiek wykorzystanie do celów komercyjnych lub reklamowych jest wykluczone.

Ciasteczka

Nawigacja strona www.grand-roissy-tourisme.com może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to niewielki plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale który rejestruje informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają ułatwić późniejszą nawigację w witrynie, a także umożliwić różne sposoby obecności.
Odmowa instalacja cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Jednak użytkownicy mogą skonfigurować swoje komputery w następujący sposób odmówić instalacji plików cookie:

W Chrome: karta ustawień / wyświetl ustawienia zaawansowane

  • Aby włączyć pliki cookie, wybierz Zezwalaj na przechowywanie lokalnych danych (zalecane).
  • Aby dezaktywować pliki cookie, wybierz opcję Zabroń wszystkim stronom przechowywania danych.
  • Kliknij OK, aby zapisać.

W przeglądarce Internet Explorer: karta narzędzi / opcje internetowe.

  • Kliknij Poufność i wybierz Zablokuj wszystkie pliki cookie.
  • Potwierdź za pomocą OK.

Obowiązujące prawo i przyznanie jurysdykcji

Wszelkie spory związane z korzystaniem z serwisu www.grand-roissy-tourisme.com podlega prawu francuskiemu.
W przypadku sporu właściwe są sądy francuskie.

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dla CNIL
Zgodnie z ustawą 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. (Zmienioną ustawą 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych) dotyczącą komputerów, plików i wolności, strona została zgłoszona do National Commission for Informatics and Liberties (www.cnil.fr).

Zgoda na dostęp
Zgodnie z tą ustawą użytkownicy Internetu mają prawo do dostępu, poprawiania, modyfikowania i usuwania danych ich dotyczących. Z tego prawa można skorzystać pocztą lub drogą elektroniczną: Kontakt
Zebrane dane osobowe w żadnym wypadku nie są powierzone stronom trzecim, z wyjątkiem możliwego prawidłowego wykonania usługi zamówionej przez użytkownika Internetu.

Confidentialité
Twoje dane osobowe są poufne i w żadnym wypadku nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem prawidłowego wykonania usługi.