Grand Roissy jest również postrzegane jako… obszar rolniczy.

Jedz lokalnie i sezonowo, jest to również możliwe u nas!

Zakupy to najbardziej znany sposób kupowania lokalnych produktów. Ale inne możliwości należy zbadać według własnych upodobań i pragnień! Wybierz dostawę koszy warzywnych, popchnij drzwi gospodarstwa prowadzącego sprzedaż bezpośrednią, udaj się do sklepów producentów lub spółdzielni. Odpowiadając na kryterium nr 4 naszego eko-środowiskowego podejścia, a mianowicie „promowanie zwarć w sprzedaży produktów”; przedstawiamy tu lokalnych producentów z naszego terenu i okolic: